+45 7580 3960

SmartEnCity Sønderborg projektSmartEnCity

Vikingegaarden A/S som IKT system leverandør i et EU SmartEnCity-projekt

Vikingegaarden A/S primære rolle i Sønderborg-projektet er at bidrage til udviklingen af City Information Open Platform (CIOP) og implementering af Sonderborg Lighthouse Project.

Vikingegaarden A/S har allerede leveret løsninger inden for GPS-sporing af elbiler og dataopsamling af energiforbruget i boliger. Disse tiltag vil give et godt fundament for at lægge gennemtænkte strategier for energioptimeringer i boliger og beslutninger fra ledelsens side.

Der skal leveres løsninger inden for energioptimering i boliger, intelligente ladestandere til elbiler og GPS-sporing og logning af elbiler til ekstern databehandling. Derudover skal der leveres elektronisk dataudveksling i realtid for samtlige løsninger fra Vikingegaarden til samarbejdsparter i projektet samt videnspartnere i Spanien og Estland for at få fuld udnyttelse af opsamlet data fra forskellige processer.

Cloud-baserede løsninger

Alle løsninger fra Vikingegaarden A/S er cloud-baserede, og kommunikerer 2-vejs i realtid. Det betyder at alle løsninger kan integreres med 3. partssystemer med fjernaflæsning og fjernkontrol direkte fra egne systemer.

Om SmartEnCity-projektet

SmartEnCity-projektets hovedformål er at udvikle en yderst fleksibel, reproducerbar og systemisk fremgangsmåde ifm. urban transformation til bæredygtige, intelligente og ressourceeffektive bymiljøer i Europa gennem en integreret planlægning og gennemførelse af foranstaltninger med henblik på at forbedre energieffektiviteten i primært forbrugende sektorer i byer samtidig øge udbuddet af vedvarende energi og demonstrere fordelene heraf.

SmartEnCity er et samarbejde mellem byerne Sønderborg i Danmark, Vitoria-Gasteiz i Spanien og Tartu i Estland, der hver især også har fået midler til den grønne omstilling i omegnen af kr. 208 mio. tilsammen.

Ud over Vikingegaarden A/S og Sønderborg Forsyning er bl.a. også Projekt Zero, Aalborg Universitet, PlanEnergi og boligforeningerne SAB, Søbo samt B42 med i SmartEnCity-projektet. Projektet i Sønderborg har fået bevilliget cirka kr. 56 mio. fra EU’s Horizon 2020 projektpulje.

Illustration