+45 7580 3960

Styring af markvanding med SMS og opkald

FlexVander overvåger og fjernstyrer pumper til markvanding. Når en pumpe stopper, sendes en alarm.

Fjernstyring af markvanding

FlexVander er et system til styring af pumper til markvanding, hvor pumper til vandingsanlægget kan tændes og slukkes fra mobiltelefonen. Landmanden får alarmbesked ved pumpestop og strømudfald. Med FlexVander kan landmanden vælge:

 • Fjernbetjening og overvågning af 2 uafhængige trykpumper med SMS-styring og taleopkaldsstyring.
 • Fjernbetjening og overvågning af 2 trykpumper med fælles dykpumpe med SMS-styring og taleopkaldsstyring.

Markvanding-styringen er med indbygget timetæller til registrering af elektronisk timeforbrug for hver pumpe. Forskellige forespørgsler kan til enhver tid foretages, fx på driftstimer, energiforbrug og vandtryk. Brug ethvert SIM-kort til styring af markvanding, så er FlexVander klar til brug.

Overvågning af driftsstatus i pumperne til markvandingsanlægget

FlexVander overvåger pumpernes drift via digitalindgange, og når en pumpe stopper, sendes en alarmbesked til landmanden og andre tilføjede beskedmodtagere. Alarmbeskeden sendes til alle ønskede beskedmodtagere som SMS og/eller som opkaldsalarm.

FlexVander sætter ingen begrænsninger i antal beskedmodtagere. Landmanden kan derfor trygt sætte alle de kontaktpersoner h*n vil have på uden at tænke på begrænsninger.

SMS-styring af markvanding

Pumpen til markvanding kan startes og stoppes med SMS-kommandoer.

Markvanding med opkaldsstyring

Ved opkaldsstyring til FlexVander kan pumper fjernbetjenes, fx tast 1 for start af trykpumpe 1.

Ved alarmopkald fra FlexVander, får landmanden valgmuligheder i røret, fx tast 1 for at godkende alarmopkald.

Ved pumpestop, ringer FlexVander automatisk til den første på beskedmodtagerlisten. Hvis alarmopkaldet ikke godkendes, ringer FlexVander automatisk til den næste på listen. Sådan fortsætter alarmopkaldet indtil godkendelsen er opnået, eller alle numre på listen har været kontaktet.

Markvanding med trykstyring

Indbygget elektronisk trykstyring med indstilling af setpunkter for minimum og maksimum af trykgrænser. Trykstyring i FlexVander er en valgfri option, som bygges oven på standardovervågningen med digitalindgange. En tryksensor 4-20 mA skal anvendes.

Fordelen er en mere præcis trykstyring med en elektronisk styring, der erstatter den traditionelle pressostat. Tryktransmitteren måler trykket på anlægget, og ved overtryk eller undertryk stoppes pumpen, og der sendes en meddelelse. Overvågningen starter automatisk, når anlægget opnår indstillet driftstryk. Alle over- og undertryksgrænser kan indstilles hvor der kan til enhver tid forespørges på aktuelt tryk. Når stabilt driftstryk opnås, sendes også meddelelse med status.

Markvanding med energimåling

Ved at tilslutte en MID-godkendt energimåler, kan landmanden måle elforbruget ved hver markvanding og kan eventuelt anvendes som dokumentation til afregning.

Markvanding med online driftsstatus

Styring til markvandingen FlexVander kan nemt konfigureres fra VMS Cloud hvorfra der også kan tjekkes pumpernes aktuelle driftsstatus. Det giver et hurtigt overblik ved fx ikke-planlagt pumpestop, hvor fejlsøgningen nemt kan udføres fra kontoret/hjemmet. For at fjernstyre og overvåge markvandingen fra VMS Cloud, kræver det at enheden er udstyret med et SIM-kort med datatrafik. Enheden bruger max. 17 MB datatrafik om året.

Markvanding med FlexVander App

FlexVander App kan fjernbetjene og overvåge pumper til markvanding hvor landmanden nemt kan starte og stoppe vandingen af marken og tjekke pumpernes driftsstatus. Der kan tilføjes mange FlexVander-enheder til app’en, så på den måde er det nemt at få overblik samtlige styringer til markvanding fra ens smartphone. På nuværende tidspunkt kan app’en kun fås til Android smartphones.

Markvanding ved manuel betjening

Der kan tilsluttes trykknapper til betjening af pumperne manuelt gennem FlexVander.

 • Tryk 3 sekunder: Stopper alle pumper.
 • Tryk kortvarigt: Starter dykpumpen, når program 2 er valgt.
 • Tryk kortvarigt: Starter trykpumpe 1 (starter automatisk dykpumpe, når program 2 er valgt).
 • Tryk kortvarigt: Starter trykpumpe 2, hvis trykpumpe 1 allerede er startet.

Enheder

FlexVander VX90 EncoreVikMote VX90

 • 4 x høj effekt relæ.
 • 5 x digital input.
 • 2 x analog input.
 • Vandtæt boks. IP65 beskyttet til udendørs brug.
 • Inkl. intern antenne – mulighed for tilslutning af en ekstern antenne.
 • Spændingsforsyning 8-36 V DC og 100-260 V AC.

VikMote VX40 Provikmote vx40 Pro

 • 8 x høj effekt solid-state digital output.
 • 8 x digital input.
 • 4 x analog input.
 • 4 x analog output.
 • M36 DIN-skinne.
 • Ekskl. antenne.
 • Spændingsforsyning 8-36 V DC.

Få yderligere informationer om FlexVander

Kontakt os