+45 7580 3960

Gate2Gate

Gate2Gate er et system til trådløs dataoverførsel og spejling af signaler i realtid mellem processer og systemer.

Gate2Gate (G2G) er et værktøj til trådløs dataoverførsel og spejling af signaler samt fjernaflæsning af data og fjernstyring af fx pumper. G2G giver overblik over processer og kan anvendes til optimering af driften.

Den fysiske afstand er uden betydning, idet G2G kommunikerer over det mobile netværk GSM/GPRS. Konceptet består af 2-vejs datakommunikation mellem to eller flere enheder og er en ideel løsning for:

  • Vandværker eller renseanlæg
  • Fjernvarmeværker
  • Pumpestationer og målebrønde
  • Trafik lysreguleringer
Server: VikMote VX40 PRO Digital udgang Analog udgang Digital indgang vNet vNet vNet vNet Analog indgang Klient 1: VikMote VX90 Klient 2: VikMote VX90 Klient 3: VikMote VX10 Input Input Output Output GSM / Internet Input Input Output GSM / Internet

Modulopbygget system

G2G er et modulopbygget system og kan sammensættes i forskellige moduler for dataindsamling og overvågning af analoge og digitale signaler. Forskellige enheder tilbydes alt efter behov med mulighed for at udvide antallet af ind- og udgange.

Alternativ til APL-linje

G2G er en alternativ løsning til en kablet systemløsning som en APL-linje. Med G2G kan der opnås store besparelser i tid og ressourcer gennem trådløs dataoverførsel og kommunikation. Tilmed er etablerings- og driftsomkostningerne meget lave i forhold til en APL-linje.

Yderst driftsikkert system

Det er et meget driftssikkert system med enheder med indbygget batteri og spændingsovervågning. Der sendes en SMS-alarm ved strømsvigt.

Fjernvarmeværke anvender Gate2Gate til spejling af signaler.

Kontakt os for yderligere oplysninger