Koncept – færdigudviklede løsninger

Totale løsninger til industri, automation, GPS-systemer og landbrug inden for overvågning, fjernbetjening og datalogning med styring via SMS/Tale, app og web.


ProPower Business

Salg af strøm fra ProPower elstander.

Læs mere om ProPower...

 

EasyClean

Overvågning og fuldautomatisk styring af skrabeanlæg i stalde.

Læs mere om EasyClean... 

FlexGuard

FlexGuard er et system til GSM-styring og overvågning af processer over GSM-nettet.

Læs mere om FlexGuard ...

 

Vision

Vision er et system til bearbejdning af datafangst, alarmer fra processen og styring af udgange. 

Læs mere om Vision ..

Gate2Gate

Gate2Gate er et system til trådløs dataoverførsel og spejling af signaler i realtid mellem processer og systemer.

Læs mere om Gate2Gate ...

 

RoadPrint

Online flådestyring af fejebiler, skiltevogne og andre køretøjer med et indbygget, brugervenligt opgavestyringssystem.

Læs mere om RoadPrint...

FlexGylle

FlexGylle er gyllealarm udviklet i tæt samarbejde med danske landmænd. Få gyllealarm ved lækage eller udslip fra gylletanken.

Læs mere om FlexGylle...

 

FlexVander

FlexVander overvåger og fjernstyrer pumper til markvanding. Når en pumpe stopper, sendes en alarmbesked.

Læs mere om FlexVander...

BioWatch

Overblik over fortanke med rågylle og lagertanke til afgasset gylle – effektivisering af gylletransport med BioWatch.

Læs mere om BioWatch...

 

EasyPump

EasyPump er et værktøj til overvågning og opretholdelse af et ønsket væskeniveau – fx på et vandniveau ved en å, flod eller vandtank.

Læs mere om EasyPump...

EVergreen

EVergreen er intelligente ladestandere til elkøretøjer. EVergreen ladestandere er et fleksibelt system, der imødekommer de gængse parkeringssituationer.

Læs mere om EVergreen...

 

vCan

vCAN er en løsning, der kan anvendes til både R&D såvel som i en fuld skalerbar kommerciel løsning, der monteres i alle producentens køretøjer.

Læs mere om vCan...

Temperaturovervågning

Temperaturovervågningen er et system til overvågning af temperatur i fx kølerum, container eller serverrum.

Læs mere om temperaturovervågning...

 

Datagateway

DataGateway er en webservice med XML-service til elektronisk udveksling af data mellem VMS og egne systemer.

Læs mere om Datagateway...


 
 

CitectSCADA

spacer spacer

Datagateway

spacer spacer