VikModul MODEM

 
VikMote-enheden som er monteret til at kommunikere og dataudveksle med en PLC, har ofte to funktioner. En basisfunktion og en GSM modemfunktion. VikMoten's unikke funktion er, at der kan ske en veksling mellem disse to funktioner, hvilket giver brugere en nyskabende funktionalitet og fleksibilitet.

Basisfunktionen er datalogning, opsamling og videresendelse af real-tids data, kommunikation med servere og modtagelse af ændringer.
 
Skulle der opstå behov for at kunne kommunikere med en given PLC, vil VikMote-enheden via modtagelse af et ændringssignal foretage en ændring af egen funktion samt klargøre PLC’en til at være i modemfunktion. VikMote-enheden vil herefter udelukkende fungere som et GSM-modem. Nu kan en PLC-programmør fortage et dataopkald og ændre PLC’ens program helt eller delvist. Når handlingen er udført sendes et afsluttende signal, og VikMote-enheden samt PLC’en går tilbage til deres basisfunktion.

Der er ekstra informations- og sikkerhedsfunktioner indbygget. Såfremt en operatør ikke får sendt det afsluttende signal, vil VikMote-enheden efter en inaktiv periode automatisk skifte tilbage til basisfunktion, og produktionen vil begynde.

Enhver funktion og handling på VikMote-enheden bliver overvåget med VMS-systemet, hvorved det registreres, når VikMote-enheden skifter tilstand mellem modemfunktionen og basisfunktionen.