Konsulenter

Vikingegaarden har stor erfaring i at arbejde med højt specialiserede sammensatte grupper, som ofte drives af konsulenter og kunder. Samarbejdet er en vigtig del af succesfulde løsninger, da der sker en vigtig erfaringsudveksling, hvor alle parters behov afdækkes og tilgodeses.

Det forløbne samarbejde har resulteret i udviklingen af løsninger inden for forsyning og afløb. Med produkternes pålidelighed har Vikingegaarden demonstreret, at samarbejdet virker. Der er bl.a. udviklet løsninger til oprensning af forurenet jord og til styring af strømforbruget, når el er billigst.

Såfremt konsulenter og kunder eller andre har ideer eller tanker om en løsning, så er vi altid interesserede i at blive kontaktet for en videre diskussion og eventuelt samarbejde.
 
 

Info

spacer spacer