VikMiljø Forurening

Metoderne til oprensning er individuelle ved enhver forurening. Forud for renseprocessen foretages grundige jordbundsundersøgelser, som danner grundlag for fastsættelse af hele processen og dens parametre.

Den komplicerede renseproces af f.eks. jord, som er forurenet af kulbrinte, er generelt baseret på mange variable faktorer i processen. Proceskontrollen spænder over en kontrolleret oppumpning af forureningen, hvad enten det er en vand- eller luftbåren forurening, måling af forureningsgraden, renseprocessen og slutteligt måling af rensningsgraden.
 
Alle parter i processen har hver deres unikke adgang til det web-baserede real-tids overvågningssystem VMS, hvor de kan følge oprensningsprocessen. Kemikeren kan følge renheden i det udledte materiale, den rådgivende ingeniør kan få et totaloverblik og operatøren kan følge den tekniske drift og vedligeholdelse.

En typisk oprensningsproces kan variere fra få uger til flere år og er afhængig af forureningsgraden. Dette stiller høje krav til miljøsikkerhed, driftssikkerhed, driftsøkonomi og ressourceforbrug til personale, hvilket fuldt ud løses med VikModul Forurening.