Reference

Tilbage
Axel Maansson
11/02-2009 07:37:54
Månsson er Danmarks absolutte største frilandsgartneri med ca. 550 hektar jord. Produktionen er fokuseret på salater. De store forbrugsmængder af bl.a. vand til vanding og dieselolie kræver et avanceret kontrolsystem for at kunne anvendes optimalt. Alle vandingsanlæg og selvkørende dampproducerende ukrudtsfjerner overvåges og kontrolleres af VikAgro Gartneri-løsningen.

Alle driftsinformationer samles i Månsson’s VMS kontrolcenter og vises på to storskærme, hvorved alle processer kan følges online og en optimering straks kan foretages via det webbaserede VMS system fra Vikingegaarden.